Polityka prywatności i plików cookie

Regulamin serwisu www.światkomiksu.pl oraz polityka prywatności

Korzystanie z niniejszych stron internetowych podlega warunkom i zasadom określonym poniżej.

Zasady ogólne

Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki właściciela serwisu -  Egmont Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, oraz jego użytkowników. Użytkownik ma prawo do przeglądania treści serwisu oraz korzystania z oferowanych w serwisie usług.

Oferowane w serwisie usługi obejmują: przesyłanie elektronicznych kartek okolicznościowych, przeglądanie plansz komiksowych, oglądanie materiałów filmowych, pobieranie załączonych plików. Serwis działa poprawnie, gdy jest wyświetlany w następujących minimalnych warunkach technicznych:

Ma zainstalowaną jedną z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych:

  •     FireFox w wersji > 3 (zalecane)
  •     Internet Explorer w wersji >7
  •     Opera
  •     Chrome                          
  •     Safari

wraz z aktualnym pluginem Adobe Flash. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu jest konieczne włączenie mechanizmu Cookie.

Strony serwisu mogą zawierać oprogramowanie dodatkowe, takie jak ActiveX i Javascript. Dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania wspomnianych aplikacji należy postępować zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

 

Korzystanie z usług oferowanych w serwisie jest bezpłatne. Właściciel serwisu stara się dochować wszelkich starań, aby oferowane usługi działały poprawnie. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego działania serwisu oraz reklamacje prosimy kierować na adres wskazany w pozycji Kontakt.

 

Polityka prywatności - ochrona danych osobowych

Dane osobowe przesyłane podczas korzystania z naszych stron www będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb wykonania usługi, przeprowadzenia konkursów oraz dla celów marketingowych. Dane administrowane są na zlecenie właściciela serwisu przez firmę Ideo sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Nad Przyrwą 13.

 Użytkownikowi serwisu korzystającemu z usług przysługuje prawo uzyskania informacji o zakresie jego danych osobowych przetwarzanych przez właściciela serwisu oraz prawo do poprawiania danych. Wymienione czynności są możliwe po przesłaniu odpowiedniej prośby na adres wskazany w pozycji Kontakt lub pisemnie na adres Egmont Polska sp. z o.o., Administrator Danych Osobowych, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa

 

Przekazane nam dane osobowe traktujemy z należytą troską. Dlatego możecie Państwo nam zaufać, że będziemy traktować je z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa wymaganego prawem, od chwili gdy tylko takie informacje otrzymamy. Dane administrowane są w warunkach wskazanych przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521 z późn. zm.).

Dzieciom lub osobom niedoświadczonym w korzystaniu z Internetu, zalecamy zwrócenie się o pomoc do osoby dorosłej lub doświadczonej, przed przesłaniem nam swoich danych osobowych.

Wykorzystywanie adresów IP

Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości naszego serwisu, monitorujemy które z jego części są odwiedzane przez naszych użytkowników oraz jak długo trwają ich wizyty.

Taki monitoring polega na rejestrowaniu adresów IP komputerów użytkowników naszego serwisu za pomocą bloków informacji zapisywanych po stronie użytkownika, które potocznie nazywa się cookies.

Rejestracja adresów IP osób odwiedzających nasz serwis jest elementem administracji systemem. Rejestracja adresów IP nie daje nam możliwości zidentyfikowania Państwa.

 

Polityka plików cookie

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Egmont Polska Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu www.swiatkomiksu.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  •  CMS  -  Sesyjne-      Przechowuje identyfikator sesji
  • __utmz  - Trwałe -   Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik  (Google Analytics)
  • __utma  - Trwałe  -  Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika (Google Analytics)
  • __utmb  - Trwałe  -  Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie(Google Analytics)
  • __utmc  - Sesyjne -   Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Łącza do stron internetowych nie stanowiących części serwisu

Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach www, do których prowadzą linki z naszego serwisu, ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami. Jednak chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego serwisu, jak i z Internetu w ogóle, było bezpieczne. Dlatego będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach internetowych, do których prowadzą łącza z naszego serwisu.

W tych sprawach mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt.

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści zawartych w serwisie

Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na stronach serwisu. Treści takie mogą być pobierane wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych.

Wskazane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej zgody, dla celów wykraczających poza użytek osobisty.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkowników łamiących przysługujące nam prawa własności intelektualnej lub wykorzystujących treści zawarte w serwisie w sposób niegodny z ich przeznaczeniem.

Wykluczenie odpowiedzialności

Serwis służy celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciel serwisu zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji w zakresie wychowania dzieci, form spędzania wolnego czasu oraz innych przejawów aktywności życiowej podjętych na podstawie treści zamieszczonych w serwisie.

Ponadto, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach niezgodnie z niniejszym regulaminem.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych regulaminu. Aktualizacje regulaminu będą publikowane na niniejszych stronach.

drukuj